Odaberite zbirku:

Zbirka nošnji dalmatinskog zaleđa

Vrsta zbirke: etnografska
Vrsta zbirke: tehnička
Voditelj: Ida Jakšić
Broj predmeta: 4274
Vrsta građe: tradicijsko ruho (odjeća, oglavlja, obuća, uzorci vezova, torbe, prekrivači)
Teritorij: dinarsko područje (unutrašnjost Dalmacije od Ravnih kotara do Konavala)
Vremensko razdoblje: 19. st. - 20. st.
Materijal: vunene i suknene tkanine ili pletiva, platno, koža, metal (srebro, razne legure)

Zbirka nošnji dalmatinskog zaleđa sadrži tradicijske odjevne predmete i obuću. Odjevni predmeti izrađeni su raznovrsnim tekstilnim tehnikama i materijalima, uglavnom na bazi vune, a kao ukras pojavljuju se i dijelovi od srebra i njegovih slitina.
Zbirka predstavlje izuzetno dragocjeno svjedočanstvo tradicijskog načina odijevanja na području Dalmacije. Tradicijska odjeća kao značajna odrednica identiteta - kako onoga lokalnog i regionalnog, tako i nacionalnoga - nezaobilazna je u izučavanju kulturne povijesti nekoga područja. Dalmatinsko zaleđe geografski i kulturno pokazuje pripadnost dinarskom arealu, sa zamjetnim utjecajem osobito susjedne jadranske kulturne zone. tradicijski odjevni stil, uglavnom iščeznuo u prvoj polovici XX. st., odraz je danih prirodnih obilježja, stranih utjecaja, historijskih stilova i sveopćega kulturnog stvaralaštva. Njihovim prožimanjem nastala je osebujna tradicijska odjevna slika. karakterizira je u prvome redu upotreba vune kao logičnog izbora u izradi tekstila jer je osnovu gospodarstva u ovome krševitom kraju od davnina činio uzgoj ovaca. Od ovčje je vune izrađivana vunena i suknena tkanina te pletivo za većinu odjevnih predmeta, a oni su potom pomno ukrašavani izvanredno finim vezivom, suknenim aplikacijama i srebrnim nakitom. Gotovo jedini iskaz blagostanja i obilja kod ovog stočarskog stanovništva mogao se naći u narodnome ruhu. Nije se tu radilo o brojnim inačicama odjeće, već o bogatoj dotjeranosti pojedinih odjevnih predmeta, što u konačnici daje izrazito slikovit i kompleksan folklorni izraz.
Zbirka nošnji dalmatinskog zaleđa jedna je od najopsežnijih zbirki unutar Etnografskog muzeja Split. Brojnost predmeta u njoj uvjetovana je između ostaloga činjenicom da se tradicijski način života duže održao u brdskom području dalmatinskoga zaleđa nego u dalmatinskome priobalju, zbog čega je ta etnografska građa bila relativno dostupna sve do sredine 20.st.. Isto tako u Zbirci pretežu ženski odjevni predmeti, među kojima je najveći broj pregača tkanih tehnikom "klječanja". Određeni broj predmeta u Zbirci nije cjelovit, već se radi o dijelovima odjeće i vunene obuće i to uglavnom onim ukrasnim. Takva je tzv. "građa" - minuciozno vezani fragmenti od čohe koji se apliciraju na nošnju. osim vunom tkanih torbi kao dodataka nošnji, u Zbirci se nalaze još i sukneni prekrivači, prvenstveno zbog materijala i tehnike kojom su izrađeni, a to je vuneno tkanje. Predmeti u Zbirci najvećim dijelom datiraju iz razdoblje od pol. 19.st. do pol. 20.st.