Odaberite zbirku:

Likovna zbirka

Vrsta zbirke: etnografska
Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: povijesna
Voditelj: dr. sc. Branka Vojnović-Traživuk
Broj predmeta: 550
Vrsta građe: slike, skulpture, grafike, umjetnički obrt
Teritorij: Split, Dalmacija
Vremensko razdoblje: 19. st. - 20. st.
Materijal: papir, tempera, akvarel, crni tuš, ulje na platnu, drvo, gips

Najveći dio Likovne zbirke čine likovni radovi školovanih umjetnika iz razdoblja između dva svjetska rata, koje je za Muzej nabavljao osnivač i ravnatelj Kamilo Tončić. Oni su u to vrijeme bili namijenjeni muzejskoj ekspoziciji kao dopuna izloženim etnografskim predmetima. Danas su svjedočanstva posebnog interesa prema seljačkoj kulturi u nedavnoj prošlosti, a posredno i o ulozi likovnog folklora u građanskoj kulturi južne Hrvatske. Tom krugu pripadaju radovi slikara i kipara kao što su: Zinaida Bandur, Petar Bibić, Silvije Bonači (Bonacci) – Čiko, Zoe Borelli-Vranski (Alačević), Narcis Burić, Ante Ivanišević, Josip Lalić, Virgil Menghello-Dinčić, Ivan Mirković, Radovan Tommaseo, Greta Turković i dr.
Likovna zbirka obuhvaća i druge likovne prikaze narodnih nošnji i prizora iz seoskog života, koji kao likovne teme imaju svoju dokumentarnu i umjetničku vrijednost.
Tu su i radovi iz nekoliko starijih izvora: skice Jana Baptista Van Morea iz 1858., listovi Francesca Carrare iz 1848., listovi Balthasara Hacqeta iz 1801., kopije listova Nikole Arsenovića iz oko 1860. g. i drugi. To su putopisne likovne bilješke iz 19. st., koje imaju veliku dokumentarnu vrijednost za istraživanje narodnih nošnji. One svjedoče o tradicijskom odijevanju u vremenu iz kojega nemamo sačuvane materijalne predmete. Usto, Zbirka se popunjavala i najnovijim likovnim radovima koji su interpretirali hrvatske pučke teme.