Odaberite zbirku:

Zbirka tekstila iz Bosne i Hercegovine

Vrsta zbirke: etnografska
Voditelj: Ivana Vuković
Broj predmeta: 476
Vrsta građe: tekstilni predmeti i primjerci odjeće
Teritorij: Bosna i Hercegovina
Vremensko razdoblje: 19. st. - 20. st.
Materijal: vuna, sukno

Zbirka tekstila iz Bosne i Hercegovine obuhvaća tradicijske odjevne predmete s područja Bosne i Hercegovine, kao i predmete karakteristične za kulturu stanovanja susjedne nam države. Uz predmete koji datiraju u 19., odnosno 20. stoljeće, u Zbirci se nalaze i vrlo vrijedni i raritetni primjerci iz 18. stoljeća. Predmeti Zbirke tekstila iz BiH većinom se odnose na dinarsku etnografsku zonu BiH, koja obuhvaća područje zapadne Bosne te Hercegovinu. Ovi su predmeti po tipu srodni hrvatskoj dinarskoj etnografskoj zoni. Osim odjevnih predmeta dinarskog područja, u Zbirci se čuvaju i vrijedni primjerci srednjobosanskih nošnji te pojedini primjerci dijelova posavske nošnje, čime su Zbirkom obuhvaćeni primjerci glavnih tipova nošnji u Bosni i Hercegovini. Također, osim seoskih, Etnografski muzej Split u ovoj zbirci čuva i izuzetne odjevne predmete gradske nošnje. Osim po geografskoj određenosti, pojedine predmete ove Zbirke razlikujemo i po etničkoj, odnosno religijskoj pripadnosti. Uz predmete karakteristične za hrvatsku tradicijsku nošnju, ovdje nalazimo i vrijedne odjevne primjerke srpskog te muslimanskog stanovništva unutar teritorija BiH. Gotovo polovica predmeta Zbirke odnosi se na ženske kapice počelice iz dinarskog etnografskog kruga u Bosni i Hercegovini te marame. U zbirci se nalazi ukupno 118 marama raznih vrsta: marame za glavu, za pojas, ukrasne marame i dr. Ostatak zbirke čine fragmenti rukava, orukavlja, prsa i skuta tradicijskih košulja, ukrašeni izuzetnim primjercima veza i/ili srmenom niti, zatim košulje, pregače, prsluci, pojasevi, dijelovi obuće te pojedinačni primjerci ženske, muške i dječje tradicijske nošnje teritorija BiH. Spomenuti predmeti vrijedna su materijalna svjedočanstva ženskog rukotvorstva na području Bosne i Hercegovine koji obuhvaća process od dobivanja niti, preko tkanja i pletenja do ukrasnih tehnika kao što je vezenje. Budući da su predmeti spomenutog vremena i tipa relativno rijetki, te ako tome dodamo izrazitu propadljivost etnografskog materijala (zbog prevladavajućih organskih materijala od kojih su izrađeni), Zbirka tekstila iz BiH izdvaja se kao vrijedna zbirka izvanhrvatskih predmeta Etnografskog muzeja Split. Predmeti ove Zbirke imaju vrijednost i time što su svjedočanstvo samih početaka djelovanja Muzeja, budući da je veći dio primjeraka prikupljen u razdoblju između 1912. i 1937. godine kada su provođena terenska istraživanja i akvizicije predmeta izvan sadašnjeg nacionalnog teritorija Republike Hrvatske.