Odaberite zbirku:

Zbirka tekstila iz Bosne i Hercegovine

Vrsta zbirke: etnografska
Voditelj: Ivana Vuković
Broj predmeta: 476
Vrsta građe: tekstilni predmeti i primjerci odjeće
Teritorij: Bosna i Hercegovina
Vremensko razdoblje: 19. st. - 20. st.
Materijal: vuna, sukno

Zbirka tekstila iz Bosne i Hercegovine obuhvaća tradicijske odjevne predmete s područja Bosne i Hercegovine, kao i predmete karakteristične za kulturu stanovanja susjedne nam države, kao što su kitne ili pak abdestne mahrame koje su služile ako ukrasni, odnosno uporabni predmeti u tradicijskom domu. Predmeti ove Zbirke autentični su primjerci iz vremena tzv. tradicijske kulture, čiji je kraj određen završetkom 19. i prvom polovicom 20. stoljeća. Uz predmete koji datiraju u 19., odnosno 20. stoljeće, u Zbirci se nalaze i vrlo vrijedni i raritetni primjerci iz 18. stoljeća.
Predmeti Zbirke tekstila iz BiH većinom se odnose na dinarsku etnografsku zonu BiH, koja obuhvaća područje zapadne Bosne te Hercegovinu. Ovi su predmeti po tipu srodni hrvatskoj dinarskoj etnografskoj zoni. Osim odjevnih predmeta dinarskog područja, u Zbirci se čuvaju i vrijedni primjerci srednjobosanskih nošnji te pojedini primjerci dijelova posavske nošnje, čime su Zbirkom obuhvaćeni primjerci glavnih tipova nošnji u Bosni i Hercegovini. Također, osim seoskih, Etnografski muzej Split u ovoj zbirci čuva i izuzetne odjevne predmete gradske nošnje, kao što su anterije, salte, jedna feredža i sl.
Osim po geografskoj određenosti, pojedine predmete ove Zbirke razlikujemo i po etničkoj, odnosno religijskoj pripadnosti. Uz predmete karakteristične za hrvatsku tradicijsku nošnju, ovdje nalazimo i vrijedne odjevne primjerke srpskog te muslimanskog stanovništva unutar teritorija BiH.
Gotovo polovica predmeta Zbirke odnosi se na ženske kapice počelice iz dinarskog etnografskog kruga u Bosni i Hercegovini te marame. Počelice po tipu pripadaju kasnogotičkim oglavljima, njihov vez simetrično je oblikovan i izveden je nad čelom. Česti motivi na ovim kapicama su biljni, posebice granatne jabuke te drugi geometrijski motivi. U zbirci se nalazi ukupno 118 marama raznih vrsta: marame za glavu, za pojas, ukrasne marame i dr. Najvećim dijelom su cjelovite, dok ih samo pojedine nalazimo u fragmentarnom obliku. Posebno se među njima brojem ističu bošće, ženske marame za glavu izrađene od pamučnog i lanenog platna, također ukrašene vezom svilenom i pamučnom te srmenom niti, često ukrašene resama, kitama te lepeticama, metalnim privjescima.
Ostatak zbirke čine fragmenti rukava, orukavlja, prsa i skuta tradicijskih košulja, ukrašeni izuzetnim primjercima veza i/ili srmenom niti, zatim košulje, pregače, prsluci, pojasevi, dijelovi obuće te pojedinačni primjerci ženske, muške i dječje tradicijske nošnje teritorija BiH.
Spomenuti predmeti vrijedna su materijalna svjedočanstva ženskog rukotvorstva na području Bosne i Hercegovine koji obuhvaća proces od dobivanja niti, preko tkanja i pletenja do ukrasnih tehnika kao što je vezenje. Treba istaknuti i predmete koji su značajni primjerci terzijskog rada iz domene muškog rukotvorskog umijeća.
Budući da su predmeti spomenutog vremena i tipa relativno rijetki, te ako tome dodamo izrazitu propadljivost etnografskog materijala (zbog prevladavajućih organskih materijala od kojih su izrađeni), Zbirka tekstila iz BiH izdvaja se kao vrijedna zbirka izvanhrvatskih predmeta Etnografskog muzeja Split. Predmeti ove Zbirke imaju vrijednost i time što su svjedočanstvo samih početaka djelovanja Muzeja, budući da je veći dio primjeraka prikupljen u razdoblju između 1912. i 1937. godine kada su provođena terenska istraživanja i akvizicije predmeta izvan sadašnjeg nacionalnog teritorija Republike Hrvatske.