Odaberite zbirku:

Zbirka medičarstva i svjećarstva

Vrsta zbirke: etnografska
Voditelj: dr. sc. Iris Biškupić Bašić
Broj predmeta: 510
Vrsta građe: licitarski proizvodi, drveni kalupi, svijeće, votivi, medičarski i svjećarski alat
Teritorij: Hrvatska
Vremensko razdoblje: 18. st. - 21. st.
Materijal: tijesto, drvo, vosak, parafin, keramika, metal
URL: http://www.emz.hr/Zbirke/Organizacija%20zbirki/Zbirka%20medi%C4%8Darstva%20i%20svje%C4%87arstva

Osnivanjem Etnografskog muzeja 1919. godine, spajanjem Zemaljske zbirke Salomona Bergera i Narodnog muzeja, počinje sustavno prikupljane etnografske građe na terenu. Da bi se sakupilo što više predmeta, 1921. godine osnovana je služba muzejskih povjerenika u kojoj je mogao sudjelovati svatko tko je želio unaprijediti muzej. Jedan od njih bio je i slikar Ivan Gundrum, koji je prikupio brojne drvene kalupe kojima su se koristili medičari i svjećari pri izradi kolača od tijesta zvanih licitari, te paprenjaka i votiva (zagovora). Tako je nastala jedna od najvećih zbirki drvenih kalupa na području Hrvatske.

Osim drvenih, čuvaju se i limeni kalupi raznih oblika i veličina (šteheri), te brojni votivi izrađeni od voska ili parafina. Proizvodi medičarskog obrta većinom su bili inventirani u zbirci Varia, što znači predmeta koji su podložni oštećenjima - lako kvarljivi ili lomljivi pa nažalost, zbog njihova propadanja danas ne možemo vidjeti proizvode majstora medičara s početka 20. stoljeća.