Odaberite zbirku:

Zbirka narodnih nošnji dinarskog područja Hrvatske

Vrsta zbirke: etnografska
Broj predmeta: 6175
Vrsta građe: kompleti i pojedinačni dijelovi muških i ženskih narodnih nošnji
Teritorij: Hrvatska (Gorski kotar, Kordun, Lika, Ravni kotari, Bukovica, Dalmatinska zagora), Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Srbija
Vremensko razdoblje: 19. st. i 20. st.
Materijal: tekstil, vuna, svila, koža, metal