Odaberite zbirku:

Zbirka skulptura recentnih umjetnika

Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Vesna Kunštek
Broj predmeta: 36
Vrsta građe: skulpture
Teritorij: Hrvatska, Rumunjska, Češka, Makedonija, Slovenija, Japan, Švedska
Vremensko razdoblje: 20. st. i 21. st.
Materijal: drvo, bronca, glina, gips i mramor

Zbirka skulptura recentnih umjetnika sadrži skulpture recentnih umjetnika koji su izlagali u Galeriji “Hušnjakovo” i Galeriji grada Krapine te ostavili jedno svoje djelo po vlastitom izboru za fundus Galerije. U zbirci su zastupljene skulpture naših poznatih kipara (I. Oreba, K. Kantoci, I. Sabolića, Ž. Janeša, A. Korkuta, A. Srneca, K. Kovačića, K. Rod i drugih), kao i kipara iz inozemstva (Japana, Rumunjske, Češke, Švedske).