Odaberite zbirku:

Lončanice Mateja Stanešića

Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: etnografska
Vrsta zbirke: primijenjena umjetnost
Voditelj: Zvonimir Martinović
Broj predmeta: 33
Vrsta građe: lončarski predmeti za uporabu i suveniri vezani za grad Petrinju
Teritorij: Petrinja
Vremensko razdoblje: 1996. - 2006.
Materijal: pečena zemlja - terakota, glazirana

U zbirci se nalaze različiti lončarski predmeti , od pečene gline - terakote, koji su bili u uporabi do masovne pojave plastike, a sadrže posude za čuvanje mlijeka, sira, vina, vode, za pečenje, kuhanje, jelo i piće, kao i dio suvenira koji su tradicionalno vezani za Petrinju. Svi navedeni predmeti su djelo posljednjeg živućeg majstora lončara Mateja Stanešića iz Petrinje.