Odaberite zbirku:

Zbirka ikona

Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Marija Stipišić Vuković
Broj predmeta: 222
Vrsta građe: ikone
Teritorij: Venecija, Boka Kotorska, Grčka, Makedonija, Rusija
Materijal: drvo
URL: http://www.galum.hr/zbirke/zbirka-ikona/

Zbirka ikona pripada među najbogatije ikonopisne zbirke u Hrvatkoj. Sadržava, uz kretsko-venecijanske i ikone jonske škole, ikone bokokotorskih radionica, ruske ikone te one nastale u radionicama grčkoga kopna.
Zbirka je popunjavana otkupom, osobito prije Drugoga svjetskog rata, a značajan dio čine i ikone koje su nekad pripadale zbirci dr. Ive Tartaglie. Veći dio zbirke čine ikone manjih i srednjih dimenzija, što upućuje na njihovu prvotnu namjenu privatne devocije.
Iznimno zanimljiva i raznolika zbirka obuhvaća ikone kojima se mogu pripisati autori ili radionice, kao i radove madoniera koji se približavaju izričaju pučkih slikara.