Odaberite zbirku:

Zbirka akvarela

Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Branimir Pešut
Broj predmeta: 850
Vrsta građe: akvareli, grafički listovi, crteži
Teritorij: Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija
Vremensko razdoblje: 20. st., 21. st.

Zbirka je nastala kao rezultat akvarelističke kolonije "Sava", pokrenute 1980. g. u Slavonskom Brodu, kroz čije sazive je do 2008. g. prošao niz domaćih i stranih autora. Osnivači kolonije "Sava" bili su Predrag Goll i Krunoslav Kern. Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda osnovala je Kabinet akvarela jedinstven po uskoj specijalizaciji prikupljanja radova u toj slikarskoj tehnici. Galerija je pokrenula Triennale akavarela i biblioteku "Akvarel u Hrvatskoj 19. i 20. stoljeća". Mape Kabineta dopunjuju se radovima sudionika kolonija koji se okupljaju svake godine u lipnju. Pored akvarela u zbirci se nalaze i grafički radovi suvremenih hrvatskih umjetnika.