Odaberite zbirku:

Zbirka sadrenih odljeva stećaka

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: arheološka
Broj predmeta: 65
Vrsta građe: sadreni odljevi stećaka
Teritorij: Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina
Vremensko razdoblje: 13. st. - 16. st.
Materijal: sadra
URL: http://gliptoteka.mdc.hr/zbirka_odljeva_stecaka.aspx
http://dizbi.hazu.hr/?object=list&find=gliptoteka&mr[94669]=a

Zbirka sadrenih odljeva stećaka obuhvaća nadgrobne spomenike monolitnog karaktera nastale u srednjem vijeku, od 13. do 16. st., uglavnom na tlu Bosne i Hercegovine, Hrvatske (Dalmacija, Slavonija, Dalmatinska Zagora i Lika), Crne Gore i Srbije. Najvećim djelom su to nadgrobni spomenici bosanskih heretika, iako su ih koristili i kršćani. Stećci pokrivaju pokojnikov grob te imaju samo funkciju grobnog kamena, a ne kamene rake kao što su primjerice, rimski sarkofazi.
Zaokružena skupina plastike obuhvaćena u Zbirci reprezentira sve načine oblikovanja i ukrašavanja te pokriva sve društvene slojeve kojima su se podizali ovakvi spomenici. Međusobno se razlikuju oblikom, veličinom i načinom ukrašavanja. Ukrašavani su ornamentalnim i figuralnim ukrasima, a natpisi su pisani bosančicom. Likovno oblikovanje stećaka je rustično, ponekad neproporcionalno, ali snažno i upečatljivo, izvedeno tehnikama plitkog ili uleknutog reljefa.
Stećke su oblikovali pučki stvaraoci u narodu nazivani "kovači", koji su romaničkim i gotičkim stilskim elementima dali svoj autohtoni pečat.