Odaberite zbirku:

Zbirka medalja, plaketa i negativa - pohrana

Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: numizmatička
Voditelj: Vesna Mažuran-Subotić
Broj predmeta: 1333
Vrsta građe: medalje, plaket, negativi, štance
Teritorij: Republika Hrvatska
Vremensko razdoblje: 19. st. - 21. st.
Materijal: sadra, bronca, terakota, srebro
URL: http://dizbi.hazu.hr/?object=list&find=gliptoteka&mr[94675]=a

U fundusu Zbirke medalja, plaketa i negativa nalaze se većinom radovi hrvatskih umjetnika od 19. st. do naših dana. Uz radove u trajnom materijalu u Zbirci se nalaze i sadreni modeli za medalje i plakete, od kojih neki nisu nikada bili realizirani u konačnom obliku, kao i negativi za medalje i plakete.
U Zbirku su uključene i neizvedene, raritetne skice za novac Ive Kerdića te neizvedene skice za novac drugih autora.