Odaberite zbirku:

Zbirka medalja i plaketa

Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: numizmatička
Voditelj: Vesna Mažuran-Subotić
Broj predmeta: 851
Vrsta građe: medalje i plakete
Teritorij: Republika Hrvatska
Vremensko razdoblje: 19. st. - 21. st.
Materijal: sadra, bronca, terakota, srebro
URL: http://gliptoteka.mdc.hr/zbirka_medalja_i_plaketa.aspx
http://dizbi.hazu.hr/?object=list&find=gliptoteka&mr[94675]=a

U fundusu Zbirke medalja i plaketa nalaze se većinom radovi hrvatskih umjetnika od 19. st. do naših dana. Uz radove u trajnom materijalu u Zbirci se nalaze i sadreni modeli za medalje i plakete, od kojih neki nisu nikada bili realizirani u konačnom obliku.
Preko izloženih radova Hermine Ferić, R. Frangeša-Mihanovića, R. Valdeca, I. Kerdića, I. Jegera, R. Spieglera, V. Radauša, A. Janeša, Z. Brkića, D. Mataušića, i mnogih drugih, moguće je pratiti razvoj hrvatskog medaljerstva i u stilskom (impresionizam, realizam, naturalizam) i u morfološkom pogledu (od klasičnih kovanih i lijevanih medalja do medalja stajačica i taktila).
U Zbirku su uključene i neizvedene, raritetne skice za novac Ive Kerdića te neizvedene skice za novac drugih autora.