Odaberite zbirku:

Zbirka sadrenih odljeva fragmenata nepokretnih spomenika hrvatske kulturne baštine od IX. do XV. stoljeća

Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Ariana Kralj
Broj predmeta: 773
Vrsta građe: sadreni odljevi fragmenata nepokretnih spomenika hrvatske kulturne baštine
Teritorij: Hrvatska
Vremensko razdoblje: 9. st. - 15. st.
Materijal: sadra
URL: http://dizbi.hazu.hr/?sitetext=208
http://gliptoteka.mdc.hr/zbirka_fragmenata_hrv_IX_XV.aspx

Zbirka sadrži sadrene odljeve kulturno-povijesnih spomenika s različitih lokaliteta u Hrvatskoj iz razdoblja od 9. do 15. st. Sadrži kapitalna djela koja imaju i kulturnopovijesnu (dokumentarnu) i umjetničku vrijednost. Predromanička umjetnost zastupljena je brojnim fragmentima oltarnih pregrada s natpisima hrvatskih vladara, plutejima, ciborijima, krstionicama predromaničkih crkvica od 9. do 11. st. Od spomenika romaničke umjetnosti ističu se vratnice katedrale u Splitu majstora Buvine (1214.) te portal trogirske katedrale koji potpisuje majstor Radovan (1240.).Gotičku i renesansnu umjetnost predstavljaju djela Bonina iz Milana, Leonarda i Petra Petrovića, Andrije Alešija i Nikole Firentinca.Prezentacijom kapitalnih djela na jednom mjestu istaknuto je edukativno značenje zbirke, koja može zadovoljiti općeobrazovne, stručne, pa i znanstvene interese.