Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Poslanje muzeja

Aktivno sudjelovanje u javnom životu grada Makarske.
Kvalitetni muzejski programi trebaju biti dio kulturne ponude grada, ali istovremeno odraz njegova sveukupnog identiteta uvažavajući potencijale i potrebe Makarske kao prvorazredne turističke destinacije.


Adresa

Ulica i broj / grad: Don Mihovila Pavlinovića 1
21300 Makarska
Županija: Splitsko-dalmatinska županija
Tel: 021/612-198
Fax: 021/679-935 (za Galeriju)
E-mail:
Url: http://www.galerija-antun-gojak.hr/

Otvoreno za posjetitelje

ponedjeljak - petak: 9 - 14 h

za trajanja izložbi:
ponedjeljak - petak 9 - 12 i 18 - 20 h
subota 9 - 12 h

nedjeljom i blagdanom zatvoreno

Opći podaci

Status: A
Vrsta: specijalizirani muzej - umjetnički
Djelokrug: lokalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 1995.
Ravnatelj: Josip Karamatić

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav - izmjenjuje se s povremenim izložbama
- knjižnicu (dostupno javnosti na zahtjev; voditelj: Josip Karamatić)
- Arhiv (voditelj: Josip Karamatić, dostupno stručnjacima)