Odaberite zbirku:

Arheološka prapovijesna zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Jadranka Kruljac-Sever
Broj predmeta: 238
Vrsta građe: keramičke posude (cjelina i ulomci), oruđe i oružje (kamene sjekire, nukleusi, pršljeni za vreteno i utezi)
Teritorij: Grad Čazma
Vremensko razdoblje: brončano doba (neolitik i rano brončano doba), oko 5.000 g pr. Kr. - oko 1250. g. pr. Kr.
Materijal: glina, kamen

Zbirka je u nastajanju, a obuhvaća slučajno i tijekom sistematskih istraživanja te tijekom arheološkog nadzora prikupljene predmete iz područja Grada Čazme. Najveći dio predmeta pronađen je tijekom sistematskog istraživanja ranobrončanog lokaliteta Rađinac u Čazmi te predmeta lokaliteta Solarišće (kultura polja sa žarama), Bosiljevačkog luga, lokaliteta Gumnik u Bosiljevu (srednjovjekovni kastel), Donji Miklouš, Grabovnica, Martinac i Vučani. Ulomci 56 posuda vrpčasto ukrašenih analizirani su 2013.g. u prirodoslovnom muzeju u Beču (suradnja s AMZ).