Odaberite zbirku:

Arheološka prapovijesna zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Vjekoslav Štrk
Broj predmeta: 415
Vrsta građe: keramičke posude (cjelina i ulomci), oruđe i oružje (kamene sjekire, nukleusi)
Teritorij: Čazma
Vremensko razdoblje: brončano doba (neolitik i mlađe brončano doba)
Materijal: keramika, kamen