Odaberite zbirku:

Etnografska zbirka

Vrsta zbirke: etnografska
Voditelj: Jadranka Kruljac-Sever
Broj predmeta: 600
Vrsta građe: fotografije, odjeća (moslavačka narodna nošnja muška, ženska i dječja); obuća, nakit, osobni predmeti, namještaj, uporabni predmeti za kuću, predmeti i alati za obućarski zanat, izradu platna, vinogradarstvo i drugo oruđe
Teritorij: Čazma (moslavačka sela u okolici Čazme)
Vremensko razdoblje: 19. st. i 20. st.
Materijal: tekstil, drvo, metal, staklo, papir, koža