Odaberite zbirku:

Memorijalna zbirka književnika i agronoma Slavka Kolara

Vrsta zbirke: memorijalna
Voditelj: Jadranka Kruljac-Sever
Broj predmeta: 242
Vrsta građe: Kolarova književna djela na raznim jezicima, od prvoga s njegovima ispravcima i fusnotama iz 1917., manuskripti književnih, stručnih i autobiografskih tekstova, intervjui, crteži - karikature, fotografije, priznanja, medalje, diplome, publicistički radovi o Kolaru; DVD filma Breza
Teritorij: Hrvatska, Europa (Italija, Njemačka, Austrija, Rusija, bivša Jugoslavija itd.)
Vremensko razdoblje: 20. i 21. st.
Materijal: papir, metal, tekstil

Memorijalna zbirka književnika i agronoma Slavka Kolara obuhvaća izdanja Kolarovih književnih i agronomskih djelana hrvatskom te drugim jezicima, rukopise i pisma, niz prvotisaka s korekcijama te druge za Kolarov život važne dokumente. Zbirka je nastala zahvaljujući Odboru za izdavanje Sabranih djela Slavka Kolara pri Matici hrvatskoj 1970.-1971.g., a početnu građu (151 predmet) za zbirku je skupio Zvonimir Kulundžić i u ime Odbora poklonio Muzeju. Zbirka raste zahvaljujući otkupu i donacijama s tendencijom zaokružavanja umjetničkog djelovanja Slavka Kolara.