Odaberite zbirku:

Arheološka srednjovjekovna zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Jadranka Kruljac-Sever
Broj predmeta: 1587
Vrsta građe: keramičke posude (cjelina i dijelovi), graditeljski elementi, opeke, oruđe, oružje
Teritorij: Grad Čazma, općina Ivanska (Narta)
Vremensko razdoblje: 13. st. - kraj 15.st./početak 16.st.
Materijal: kamen, glina, keramika, metal, staklo

Zbirka je u nastajanju, a obuhvaća slučajno i tijekom sistematskih istraživanja te tijekom arheološkog nadzora prikupljene predmete iz područja Grada Čazme (36 naselja) i Općine Ivanska. Najviše predmeta sakupljeno je tijekom arheoloških istraživanja na prostoru srednjovjekovne utvrde, samostana do crkve sv. Marije Magdalene te lokaliteta nekadašnje crkve sv. Duha (današnje groblje sv. Duha). Zbog kontinuiteta naseljavanja, većina je predmeta izlomljena kao i zbog stradavanja u ratovima.