Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Ana Kunac
Broj predmeta: 10000
Vrsta građe: arheološka građa
Teritorij: Makarsko primorje
Vremensko razdoblje: antika - 18. st.
Materijal: keramika, staklo, metal
URL: http://www.mdc.hr/makarska/hr/zbirke/arheoloska.htm

Zbirka je formirana 1990-ih godina. Temelj za formiranje zbirke bila je zatečena nekolicina rimskih amfora i jedan kasnoantički vrč, otkupljenih ili poklonjenih Muzeju 1980-ih godina. Provođenje prvih sustavnih arheoloških istraživanja, koje započinje 1992. g. na lokalitetima diljem Makarskog primorja, ali i zaštita i istraživanje njegova podmorja, rezultiralo je akumulacijom raznovrsnog spomeničkog materijala iz svih povijesnih razdoblja.
Fundus je razvrstan u nekoliko podzbirki: Keramika, Metal, Kamena plastika, Numizmatika, Razno i Replike.
Najbrojnija je podzbirka keramike, koja uz tek nekolicinu ulomaka prapovijesnih recipijenata, ima niz amfora, antičkog i kasnoantičkog posuđa, rimskih opeka s pečatima radionica, ulomaka srednjovjekovnih posuda koje pripadaju vremenskom rasponu od 7. do 14. st., dok je novi vijek zastupljen majolikom, različitim ulomcima zdjela, tanjura i vrčeva.
U podzbirci kamene plastike nalaze se ulomci antičke, ranokršćanske i novovjekovne arhitektonske dekoracije. Posebnu cjelinu predstavlja korpus rimskih natpisa iz Narone.
U podzbirci metala nalaze se uporabni predmeti, nakit i oružje iz razdoblja antike i srednjeg vijeka, dok je novi vijek zastupljen nizom baroknih svetačkih medaljica, križića, nakitom i drugim uporabnim predmetima.
U podzbirci replika nalaze gotovo sve replike predmeta koji su tijekom protekla dva stoljeća pronađeni na prostoru Makarskog primorja, a danas su u vlasništvu drugih muzeja i zbirki.
U podzbirci "Razno" nalaze se različiti predmeti od kosti, stakla i tkanine. Riječ je o ulomcima antičkih i srednjovjekovnih staklenih recipijenata i lampi, ostacima tkanine iz 18. st. te ukrasnim dijelovima odjeće, pucetima i perlama iz različitih razdoblja.