Karta - google Novosti

Poslanje muzeja

Gradski muzej u Požegi sakuplja, čuva, istražuje i obrađuje muzejske predmete od prapovijesti do danas s područja Požege i Požeštine. Bogatu kulturnu baštinu prezentira putem izložbi, kataloga, stručnih publikacija i medija.


Adresa

Ulica i broj / grad: Matice hrvatske 1
34000 Požega
Ostale adrese: - , Spomen-soba Domovinskog rata u požeškom kraju, Matice hrvatske 3
34000 Požega
Županija: Požeško-slavonska županija
Tel: 034/272-130
Fax: 034/276-017
E-mail:
Url: http://www.gmp.hr/

Otvoreno za posjetitelje

ponedjeljak - petak: 8 - 15 h
vikendom i praznikom prema najavi

Opći podaci

Status: A
Vrsta: opći muzej - zavičajni
Djelokrug: lokalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 1924.
Ravnatelj: Maja Žebčević Matić

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- povremene izložbe
- knjižnicu (dostupna samo djelatnicima muzeja)
- muzejsku trgovinu