Odaberite zbirku:

Zbirka portreta kulturno-povijesnih osoba

Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: povijesna
Voditelj: Lidija Španiček
Broj predmeta: 24
Vrsta građe: slike
Teritorij: Požega
Vremensko razdoblje: 19. st. i poč. 20. st.
Materijal: ulje na platnu

Zbirka portreta kulturno-povijesnih osoba obuhvaća radove poznatih hrvatskih slikara (J. F. Mueckea, I. Zaschea, O. Ivekovića, Bele Čikoša Sesije, Vlahe Bukovca i dr.). Zbirku čine cjelina djela vezana za županiju (reprezentativni portreti župana Požeško-slavonske županije od 18. do početka 20. st.), zatim slike koje su bile dio inventara zgrade županije (portreti Franje Josipa, Khuena Hedervarija) te portreti osoba vezanih za grad Požegu, Županiju i Slavoniju.