Odaberite zbirku:

Umjetnička zbirka

Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: dokumentarna
Vrsta zbirke: fotografska
Vrsta zbirke: grafika
Vrsta zbirke: kulturno-povijesna
Vrsta zbirke: pedagoška
Vrsta zbirke: primijenjena umjetnost
Vrsta zbirke: sakralna
Vrsta zbirke: skulptura
Vrsta zbirke: slikarstvo
Voditelj: Lidija Španiček
Broj predmeta: 2911
Vrsta građe: slike, grafike, uporabni predmeti, nacrti, namještaj, keramika, tekstil
Teritorij: Požega i požeški kraj
Vremensko razdoblje: 18. st. do 80-ih godina 20. st.
Materijal: platno, boja, papir, drvo, plastika, keramika, metal, tekstil

Zbirka se sastoji od 15 podzbirki od kojih su neke pripremljene za registraciju, a neke se pripremaju. Zbirku čine sljedeće podzbirke: zbirka Matka Peića, zbirka Milke Trnine, zbirka razglednica, zbirka Joze Jande (koje su pripremljene za redistraciju) i zbirka arhitekture, zbirka predmeta od keramike, zbirka metalnih predmeta, zbirka amaterskih radova, zbirka predmeta iz plemićkih dvoraca požeškog kraja, zbirka Marije Štefanac Metzger, zbirka modnog i toaletnog pribora.