Odaberite zbirku:

Umjetnička zbirka

Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: dokumentarna
Vrsta zbirke: fotografska
Vrsta zbirke: grafika
Vrsta zbirke: kulturno-povijesna
Vrsta zbirke: pedagoška
Vrsta zbirke: primijenjena umjetnost
Vrsta zbirke: sakralna
Vrsta zbirke: skulptura
Vrsta zbirke: slikarstvo
Voditelj: Lidija Španiček
Broj predmeta: 2607
Vrsta građe: slike, grafike, crteži, skulpture, uporabni predmeti, nacrti, namještaj, keramika, tekstil
Teritorij: Požega i požeški kraj
Vremensko razdoblje: 17. st. do 80-ih godina 20. st.
Materijal: platno, boja, papir, drvo, plastika, keramika, metal, tekstil,

Zbirka se sastoji od muzejskih predmeta koje se pripremaju za formiranje budućih zbirki. Za sada su u pripremi: zbirka razglednica, zbirka arhitekture, zbirka predmeta od keramike, zbirka metalnih predmeta, zbirka amaterskih radova, zbirka predmeta iz plemićkih dvoraca požeškog kraja, zbirka Marije Štefanac Metzger, zbirka modnog i toaletnog pribora, zbirka namještaja.