Odaberite zbirku:

Umjetnička zbirka

Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Blaženka Ljubović
Broj predmeta: 176
Vrsta građe: namještaj, slike, skulpture, posuđe
Teritorij: grad Senj
Vremensko razdoblje: 19. st. - 20. st.
Materijal: materijal, drvo, porculan, kamene ploče, platno, glina, keramika