Odaberite zbirku:

Zbirka kamenih predmeta i građevnog materijala

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Rosana Škrgulja
Broj predmeta: 440
Vrsta građe: sarkofazi; urne; žrtvenici; nadgrobni spomenici
Teritorij: Sisak
Vremensko razdoblje: 1.– 15.st.
Materijal: kamen
URL: http://www.muzej-sisak.hr/article/31/zbirka-kamenih-spomenika

Zbirci pripadaju raznovrsni predmeti od kamena: arhitektonski elementi, posude, utezi, urne, sarkofazi, žetoni, žrtvenici, brusni kameni, šuplje mjere, dijelovi mozaika, ulomci oplate, sitna plastika, ploče i predmete od drugih materijala od kojih su bili sazdani rimski interijeri i eksterijeri (ulomci fresaka). U Zbirci također prisutni nedovršeni predmeti i poluproizvodi. Najzastupljeniji su arhitektonski elementi: stupovi, grede, kapiteli, baze, dijelovi oplate i predmeti grobljanske namjene (urne, sarkofazi, vrata grobnice). Predmeti pripadaju razdoblju Rimskog carstva, od 1. – 4.st., osim jedne ploče koja ima uklesan ćirilični natpis, i pripada srednjem vijeku.