Odaberite zbirku:

Zbirka keramičkih predmeta

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Iskra Baćani
Broj predmeta: 0
Vrsta građe: keramički predmeti (posuđe; svjetiljke; skulpture)
Teritorij: Sisak
Vremensko razdoblje: antika; srednji vijek
Materijal: keramika
URL: http://www.muzej-sisak.hr/article/32/zbirka-keramickih-predmeta

Zbirka sadrži 2031 inventirani keramički predmet iz razdoblja antike i srednjeg vijeka. Ukupan broj predmeta u zbirci je nemoguće procijeniti, budući da se radi uglavnom o ogromnim količinama ulomaka keramičkih posuda koji potječu sa arheoloških istraživanja koja se u gradu Sisku provode već više od pola stoljeća, a tek manji dio, i to uglavnom cijelih posuda, je inventiran. Osim ulomaka posuda, zbirka sadrži i keramičke svjetiljke, skulpture i žetone.
I u narednom razdoblju, zbirka će se nastaviti popunjavati uglavnom predmetima koji potječu sa arheoloških istraživanja.