Odaberite zbirku:

Cehovska zbirka

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: kulturno-povijesna
Voditelj: Ljerka Šimunić
Broj predmeta: 388
Vrsta građe: povelje, diplome, škrinje, zastave, cimeri
Teritorij: Varaždin
Vremensko razdoblje: 17. st. -19. st.
Materijal: drvo, metal, koža, platno

Zbirka je zastupljena pisanom i tiskanom građom varaždinskih cehovskih organizacija kao što su cehovska pravila, majstorske diplome obrtnika i trgovaca, povlastice za trgovinu i organizaciju sajmova, knjižice o „vandrovanju“ kalfa i naučnika, zatim škrinje ili ladice, pečatnjaci, diplome, zastave sa svecem zaštitnikom, „cimeri“ i cehovske tablice.