Odaberite zbirku:

Zbirka paleontološke građe

Vrsta zbirke: arheološka
Vrsta zbirke: prirodoslovna
Vrsta zbirke: geološko-paleontološka
Voditelj: Lovorka Štimac-Dedić
Broj predmeta: 1633
Vrsta građe: okamine, paleontološki materijal
Teritorij: Varaždinska županija
Vremensko razdoblje: tercijar - miocen, kvartar - pleistocen, holocen
Materijal: kamen, kost

Zbirka paleontološke građe obuhvaća skeletne ostatke životinja od kojih je znatan broj izumrlih te okamine uglavnom školjaka. Skeletni ostaci životinja najvećim su dijelom prikupljeni arheološkim istraživanjima pa potječu iz spilje Vindije kod Donje Voće (istraživač Stjepan Vuković), iz Mačkove (ili Velike) pećine kod Goranca (istraživač Stjepan Vuković i Mirko Malez), iz spilje Vilenice kod Možđenca (istraživač Stjepan Vuković) te s nalazišta Mali Segečak nedaleko Ludbrega (istraživač Marina Šimek). Jedan dio građe dospio je u Muzej 1938. godine otkupom Zbirke S. Vukovića,. Dio paleontološkog fundusa su i slučajni nalazi prikupljeni kroz duže razdoblje, a potječu sa šljunčara Motičnjak kraj Varaždina i Hrastovljan, dok su neki od skeletnih ostataka pronađeni prilikom raznih građevinskih radova u okolici Varaždina, primjerice u Ludbregu, Lepoglavi i dr.
Fosili su građa najveće starosti i prikupljeni su kao slučajni nalazi na području Varaždinske županije. Dio ih se čuvao u muzeju bez podataka o mjestu i uvjetima nalaza, no pošto je gotovo sigurno da potječu s područja djelovanja muzeja, uvedeni su u inventar zbirke.
Starost predmeta Paleontološke zbirke vrlo je različita; fosili odnosno okamine pripadaju geološkom razdoblju miocen koje je započelo prije 23 mil. godina, dok skeletni ostaci životinja pripadaju uglavnom pleistocenu – od 1,8 mil. godina do 10 000 g. prije Krista.