Odaberite zbirku:

Zbirka prapovijesne građe

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Lovorka Štimac-Dedić
Broj predmeta: 11060
Vrsta građe: uporabni i ukrasni predmeti
Teritorij: Varaždinska županija
Vremensko razdoblje: prapovijest
Materijal: keramika, staklo, metal, kost, kamen

Predmeti prapovijesne pripadnosti predstavljaju začetak kasnijeg Prethistorijskog odjela, kasnije preimenovanog u Arheološki odjel GMV, a u muzej su dospjeli još 1938. god. otkupom zbirke Stjepana Vukovića. Začetci pretpovijesne zbirke vežu se uz nalaze iz špilje Vindije, Mačkove špilje (Velika pečina) te pojedina nalazišta kamenih sjekira na sjeverozapadnom prostoru današnje županije. U zbirku ulaze predmeti sa arheoloških istraživanja i rekognosciranja, te manji dio dobiven poklonima. Najviše nalaza potječe iz već spomenute Vindije, iz Jalžabeta, Martijanca, Brezja kod Varaždina, Sigeca i Sv. Petra kod Ludbrega. Zbirka se kontinuirano dopunjava građom s novih istraživanja. Ovo je ujedno zbirka s najvećim brojem predmeta.