Odaberite zbirku:

Dokumentarna 1

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: dokumentarna
Voditelj: Spomenka Težak
Broj predmeta: 11907
Vrsta građe: pisana/rukopisna građa poput pisama, dopisa, osobnih dokumenata, računa, dopisnica, zapisnika i dr.
Teritorij: Varaždin i Varaždinska županija
Vremensko razdoblje: od 18. st. do danas
Materijal: papir
URL: http://www.gmv.hr/main.aspx?id=91

Dokumentarna zbirka I sadrži različitu rukopisnu građu poput dopisnica, pisama, dopisa, različitih osobnih dokumenata, bilježnica, računa i zapisnika nastalih u Varaždinu i njegovoj okolici od 18. stoljeća do danas. Predmeti su u najvećoj mjeri u Muzej došli darivanjem varaždinskih građana te manjim dijelom otkupom.