Odaberite zbirku:

Kartografska zbirka

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: tiskana građa
Voditelj: Spomenka Težak
Broj predmeta: 944
Vrsta građe: karte, planovi, atlasi
Teritorij: Varaždin i Varaždinska županija
Vremensko razdoblje: 16. st. - 20. st.
Materijal: papir, platno

Kartografska zbirka obuhvaća stare karte, planove i atlase. Riječ je o zemljopisnim kartama svijeta, Europe, Hrvatske i varaždinskih područja nastalim od 16. do 20. st. kao rezultat rada poznatih i nepoznatih europskih kartografa i tiskara.
Među planovima koji obuhvaćaju vremensko razdoblje od 18. do 21. st. nalazimo prikaze Varaždina, različitih kuća, objekata i posjeda s prikazom situacije u samom gradu, ali i široj okolici.
Atlasi koji se čuvaju u Zbirci nastali su u razdoblju od 18. do 20. st.
Velik je dio predmeta u muzej došao neposredno nakon njegova nastanka kao poklon varaždinskih građana i gradske općine.