Odaberite zbirku:

Zbirka licitarstva i svjećarstva

Vrsta zbirke: etnografska
Voditelj: Ljerka Albus
Broj predmeta: 322
Vrsta građe: licitarski kalupi i alati, licitarski proizvodi, votivi, svijeće
Teritorij: Varaždin, Varaždinske Toplice, Klenovnik
Vremensko razdoblje: 19. i 20. st.
Materijal: drvo, metal, vosak, papir

Zbirka obuhvaća predmete koji svjedoče o licitarsko-svjećarskoj proizvodnji na području Varaždinske županije.
Osim licitarskih alata i pomagala za izradu licitara, zastupljeni su kalupi za izradu svijeća i votiva, gotovi svjećarski proizvodi svijeće i votivi, kao i sličice i tekstovi za licitare. Vremenski se datiraju u razdoblje 19. i 20. st.