Odaberite zbirku:

Zbirka antičke građe

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Lovorka Štimac-Dedić
Broj predmeta: 3342
Vrsta građe: uporabni, ukrasni, funeralni predmeti i građevinski elementi
Teritorij: Varaždinska županija
Vremensko razdoblje: antika
Materijal: keramika, staklo, kamen, metal, kost

Zbirka postoji u muzeju od 1938.g. kada je utemeljen Pretpovijesni odjel Gradskog muzeja Varaždin. Iako je odjel nosio spomenuti naziv, njegova je građa pripadala raznim vremenskim razdobljima po je tako bila zastupljena i građa antičkog razdoblja. Prvi antički nalazi prikupljeni su u špilji Vindiji, a tokom vremena zbirka se popunjavala predmetima i sa drugih nalazišta na području Varaždinske županije. U zbirci su zastupljeni predmeti kućne uporabe, nakitni predmeti, nalazi iz grobova, kameni spomenici, razni alati te primjerci građevinski elemenata.