Odaberite zbirku:

Zbirka gradske arheologije

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Lovorka Štimac-Dedić
Broj predmeta: 7255
Vrsta građe: uporabni i ukrasni predmeti, arhitektonski elementi
Teritorij: Varaždin
Vremensko razdoblje: 13. st. - 20. st.
Materijal: keramika, staklo, kamen, metal, kost

Zbirka je utemeljena nakon što se započelo s intenzivnijim arheološkim istraživanjima na području grada Varaždina. Ona najvećim dijelom obuhvaća građu dobivenu arheološkim iskopavanjima, ali se popunjava i poklonima. Kronološka pripadnost predmeta nije usko određena, već zbirka za sada pokriva razdoblje kasnog srednjeg i novog vijeka. Najveći broj nalaza potječe sa lokaliteta Coning u Varaždinu, sa varaždinskog Staroga grada, iz palače Hercer, crkve sv. Florijana i ostalih položaja u povijesnoj jezgri na kojima su se provodila zaštitna istraživanja. Prije osnivanja zbirke Gradske arheologije, dio predmeta bio je pohranjen u Povijesnom odjelu, ali je naknadno po preporuci MDC-a prebačen u ovu zbirku.