Odaberite zbirku:

Zbirka ostavštine Stjepana Vukovića

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Lovorka Štimac-Dedić
Broj predmeta: 15
Vrsta građe: kresiva, eksperimentalno izrađeni kameni artefakti
Teritorij: Varaždinska županija
Vremensko razdoblje: novi vijek
Materijal: kamen

Zbirka obuhvaća jedanaest kresila i četiri kamena, eksperimentalno izrađena artefakta. Kresila koje je prikupio Stjepan Vuković, uglavnom potječu iz krajeva oko Trakošćana. Radi se o predmetima novoga vijeka, ali su prikupljani kao komparativna građa za izučavanje srednjovjekovnih istovrsnih predmeta.
Kamene artefakte izradio je Stjepan Vuković, inače osnivač eksperimentalne arheologije kod nas, kako bi eksperimentom utvrdio tehnike izrade, najčešće korištene vrste kamena i vrijeme potrebno za pojedine načine obrade. Kod izrade eksperimentalnih primjeraka služio se tehnikom okresivanja, retuša, poliranja i bušenja.