Odaberite zbirku:

Zbirka militaria

Vrsta zbirke: povijesna
Voditelj: Spomenka Težak
Broj predmeta: 1158
Vrsta građe: predmeti vojne namjene: oružje, vojne odore
Teritorij: Varaždinska županija
Vremensko razdoblje: 14. st. - 20. st.
Materijal: metal, tekstil, drvo, papir

Zbirka militaria sadrži predmete koji se prikupljaju kontinuirano od postanka Muzeja 1925. do danas, a potječu iz vremenskog razdoblja od 14. do kraja 20. stoljeća. Dio predmeta došao je u Zbirku različitim akvizicijama iz obitelji sa šireg varaždinskog područja, poput obitelji Beroldingen, Vesak, Đurasek, Šurbek, Kamenić, Kenfelj, Bombelles i sl. Za kasnije razdoblje, nakon 1950. g. među darovateljima nalazimo Nikolu Pečornika, Irislava Dolenca, Stjepana Kokota, Ivana Ciglara, Josipa Zadravca, Marka Ivića, Zdravka Jakopa, Lucijana Smokvinu, Krešu Crovečkog, Franju Patafta, Ignaca Žitnjaka, Stjepana Bešvira, Marija Meštrića, Božidara Višnjića, Franju Rauša, Marinu i Branka Šimeka, Davor Puttara, Ivana Kneževića i dr. Dio oružja korištenog u vrijeme II. svjetskog rata dobiven je iz Hrvatskog povijesnog muzeja 1957. godine. Nakon 22. rujna 1991. u Zbirku je stigao dio predmeta iz oslobođenih vojarni JNA.
Prema vrsti predmeta u Zbirci militaria zastupljeno je hladno i vatreno oružje te vojna oprema i dokumentarna građa, koja svjedoči o Varaždinu ko vojnom središtu Hrvatske. Od hladnog oružja zastupljeni su mačevi, velikaške, činovničke, dječje i vojničke sablje, mačevi za mačevanje, različiti primjerci lovačkog oružja i pribora te različite vrste oružja na motci poput helebarda, sječki, paratizana, mlatova i koplja.
Od primjeraka vatrenog oružja zastupljeni su topovi korišteni za obranu Slavonske granice u 16. stoljeću te različiti primjerci lovačkih, vojničkih, streljačkih i civilnih pušaka i pištolja.
Od vojne opreme zastupljene su vojne odore ili pak njeni dijelovi poput kapa, kaciga i štitova, identifikacijskih pločica, različitih primjeraka streljiva te zastave različitih omladinskih radnih brigada.