Odaberite zbirku:

Dokumentarna 2

Vrsta zbirke: povijesna
Voditelj: Spomenka Težak
Broj predmeta: 17032
Vrsta građe: brošure, plakati, oglasi, leci, programi, posjetnice, novine, razni obrasci i dr.
Teritorij: Varaždin i varaždinsko područje
Vremensko razdoblje: od 18. st. do suvremenog doba
Materijal: papir