Odaberite zbirku:

Dokumentarna 2

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: dokumentarna
Voditelj: Spomenka Težak
Broj predmeta: 9343
Vrsta građe: brošure, plakati, oglasi, leci, programi, posjetnice, novine, razni obrasci i dr.
Teritorij: Varaždin i Varaždinska županija
Vremensko razdoblje: od 18. st. do danas
Materijal: papir
URL: http://www.gmv.hr/izlozbe/varazdin_1848/ilustracije_main_1.html
http://library.foi.hr/nv/

U Zbirci su različite tiskovine poput brošura, školskih izvješća, plakata, oglasa, letaka, programa različitih varaždinskih svečanosti, posjetnica, novina, obrazaca, raznih dokumenata nastalih u Varaždinu i njegovoj okolici ili su pak tematski vezani uz značajne ličnosti iz varaždinske povijesti. U najvećoj mjeri rad je o predmetima nastalim u Varaždinu. Predmeti su u Muzej u najvećoj mjeri došli darivanjem varaždinskih građana, terenskim prikupljanjem, a tek manjim dijelom otkupom.