Odaberite zbirku:

Zbirka fotografija i razglednica

Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: fotografska
Vrsta zbirke: kulturno-povijesna
Voditelj: Ljerka Šimunić
Broj predmeta: 2635
Vrsta građe: dagerotipije, kalotipije, kolorirane i crno bijele fotografije
Teritorij: Varaždin, Hrvatska, Austrija, Mađarska
Vremensko razdoblje: od sredine 19. st. do druge polovice 20. st.
Materijal: papir

Zbirka fotografija i razglednica sadrži dagerotipije, kalotipije, kolorirane i crno bijele fotografije nastale u vremenu od sredine 19. do kraja 20. stoljeća. Posebno su vrijedne fotografije nastale u fotografskim atelijerima starih varaždinskih fotografa poput Lypoldta, Heisziga, Mosingera i Kulčara. Dokumentiraju kulturu življenja Varaždinaca, izgled varaždinskih ulica, trgova i pojedinih graditeljskih cjelina. Važan dio zbirke su razglednice Varaždina i hrvatskih i europskih gradova.