Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Vrsta zbirke: prirodoslovna
Vrsta zbirke: numizmatička
Vrsta zbirke: dokumentarna
Vrsta zbirke: geološko-paleontološka
Voditelj: Silvija Salajić
Broj predmeta: 2849
Vrsta građe: arheološka - predmeti za svakodnevnu uporabu, nakit, ratnička oprema
Teritorij: Virovitica i okolica
Vremensko razdoblje: prapovijest, antika i srednji vijek
Materijal: keramika, metal (bronca, željezo, olovo), staklo
URL: http://www.muzejvirovitica.hr/vijesti/11

kultura, rimskog perioda do razvijenog srednjeg vijeka.
Sva građa potječe iz Virovitice i s područja bivše virovitičke općine, a obuhvaća razdoblje od mlađeg kamenog doba do kasnog srednjeg vijeka.
Nalazi kamenog oruđa i oružja, keramičkih posuda ili posuda sačuvanih u fragmentima iz mlađeg kamenog doba, nastoje nam rekonstruirati život i raznolike kulture prethistorijskog čovjeka, a to su: starčevačka, sopotska - Brezovljanski tip, sopotska - tip Pepelane, Seče kultura, lasinjska kultura, korenovska kultura, Retz-Gajary.
Osobito je brojna građa vezana za Kulturu žarnih polja - virovitičku grupu iz vremena kasnog brončanog doba: raznoliki oblici šalica, zdjela i urni, te oskudan brončani pribor: igle, bodež.
Rimski nalazi potječu uglavnom s lokaliteta "Dvorina" u Orošcu i sve su površinski nalazi, zbog velike ugroženosti lokaliteta. Primjerice, to su: nakit od staklene paste, rekonstruirane keramičke posude, freske, mozaik, metalni nalazi novca, ključeva, zvonaca i sl. Izdvaja se slučajni nalaz staklenih posudica iz Virovitice.
Iz vremena doseljenja Hrvata i formiranja njihove države izdvajaju se: avarsko-slavenski mač, keramičke posude, metalne karičice u obliku slova S.