Odaberite zbirku:

Likovna zbirka Muzej Vukovara u progonstvu

Vrsta zbirke: umjetnička
Broj predmeta: 1729
Vrsta građe: umjetnine suvremenih domaćih i stranih umjetnika
URL: http://www.muzej-vukovar.hr/Zbirke/Muzej%20Vukovara%20u%20progonstvu