Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Broj predmeta: 1271
Vrsta građe: arheološka građa: keramika, oružje, oruđe, nakit, kosti
Vremensko razdoblje: prapovijest - srednji vijek
Materijal: keramika, metal, kamen, kost
URL: http://www.muzej-vukovar.hr/Zbirke/Arheolo%C5%A1ka%20zbirka

Arheološka zbirka obuhvaća arheološke predmete s područja grada Vukovara i njegove okolice iz svih povijesnih razdoblja: od mlađeg kamenog doba (neolitika) do srednjeg vijeka obuhvaćajući razne kulturne pojave: starčevačku, sopotsku, badensku, kostolačku, vučedolsku, vinkovačku, vatinsku, belegišku, daljsku kulturu, kulturu polja sa žarama i keltsko-latensku kulturu, kao i rimsko razdoblje, te srednji vijek s naglaskom na bjelobrdsku kulturu. Zbirka se sastoji od predmeta izrađenih od keramike, kamena, kosti ili metala.
Unutar arheološke zbirke nalaze se predmeti prikupljeni u sustavnim arheološkim istraživanjima svjetski poznatog arheološkog lokaliteta Vučedol kojega provodi Gradski muzej Vukovar i među najznačajnijim su nalazima svijeta iz vremena eneolitika kada je eponimni lokalitet Vučedol bio svojevrsna metrlopola i izvorište najznačajnije kulturne pojave svoga vremena.
U svojoj arheološkoj zbirci Gradski muzej Vukovar čuva bogatu povijest Vukovara i vukovarskog kraja u rasponu od gotovo osam tisuća godina.