Karta - google Novosti

Adresa

Ulica i broj / grad: Vila Angiolina, Park Angiolina 1
51410 Opatija
Ostale adrese: - Umjetnički paviljon “Juraj Šporer”, Park Angiolina
51410 Opatija
- , Švicarska kuća (stalna izložba "Pozdrav iz Opatije"), Park Angiolina
51410 Opatija
Županija: Primorsko-goranska županija
Tel: 051/603-636
Fax: 051/706-470
E-mail:
Url: http://www.hrmt.hr

Otvoreno za posjetitelje

listopad - travanj: svakog dana 10 - 18
svibanj - rujan: svakog dana 10 - 22

radno vrijeme se odnosi na sva tri izložbena prostora Muzeja: vilu Angiolinu, Umjetnički paviljon "Juraj Šporer" i Švicarsku kuću

Opći podaci

Status: A
Vrsta: specijalizirani muzej - povijesni
Djelokrug: državni
Osnivač: država, grad
Godina osnutka: 2007.
Ravnatelj: Katarina Mažuran Jurešić

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - knjižnicu (nedostupna; voditelj: dr. sc. Mirjana Kos-Nalis)