Odaberite zbirku:

Zbirka likovnih radova

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Ljubomir Radić
Broj predmeta: 102
Vrsta građe: slike, skulpture
Teritorij: istočna obala Jadrana
Vremensko razdoblje: 17. st. - 20. st.
Materijal: drvo, platno, karton
URL: http://www.hpms.hr/zbirke/item/77-zbirka-likovnih-radova.html

Ovu Zbirku pretežno čine akvareli i ulja naplatnu različitih tipova jedrenjaka, pomorskih bitaka te portreti kapetana. Od najstarijih valja spomenuti akvarel na papiru Galea Veneziana Capitania – Venecijansku galiju iz 17. stoljeća. Unutar zbirke postoje i četiri umjetnička djela posvećena bitci kod Visa 1866. godine, a posebno mjesto pripada radovima slikara marinista Alexandera Kirchera (ukupno 32 rada, nastala u tehnici ulje na kartonu).