Odaberite zbirku:

Zbirka slika, grafika i skulptura

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: dr. sc. Marina Bregovac Pisk
Broj predmeta: 9006
Vrsta građe: portreti, minijature, historijsko slikarstvo, vedute, pejzaži, teme iz narodnog života, crkveno slikarstvo
Teritorij: Hrvatska, Europa
Vremensko razdoblje: 15. st. - 20. st.
Materijal: ulja na platnu i drvu, papir, kamen, gips, drvo
URL: http://www.hismus.hr/hr/zbirke/izbor-iz-fundusa/zbirka-slika-grafika-i-skulptura/

Zbirka slika, grafika i skulptura jedna je od najstarijih u Muzeju. Portreti (slike i grafike), nastali u vremenu od 15. do početka 20. stoljeća njezin su najbrojniji i najčešće izlagan dio. Unutar Zbirke čuva se i 120 minijatura. Djela povijesnog slikarstva zastupljena su poznatim slikarima (Mücke, Quiquerez, Iveković, Medović, Bukovac i drugi) čija su djela nastajala od početaka procvata te grane slikarstva u našim krajevima u drugoj polovini 19. stoljeća pa sve do prvih desetljeća 20. stoljeća. Vedute, pejzaži, teme iz narodnog života i crkveno slikarstvo zastupljeni su u manjem broju. Među njima ističu se djela Vjekoslava Karasa i Ivana Zaschea. Zbirka skulptura, iako malena, čuva i dva djelo Antonia Canove te niz djela Ivana Rendića.