Odaberite zbirku:

Sakralna zbirka

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: mr. sc. Snježana Pavičić
Broj predmeta: 499
Vrsta građe: umjetnine, umjetnički obrt, predmeti uz religijske obrede, inventar crkvi i kapela: kaleži, relikvijari, crkveno posuđe, crkveni tekstil, sakralno kiparstvo
Teritorij: Hrvatska
Vremensko razdoblje: 10. st. - 20. st.
Materijal: tekstil, metal, papir, drvo
URL: http://www.hismus.hr/hr/zbirke/izbor-iz-fundusa/sakralna-zbirka/

Sakralna zbirka obuhvaća predmete grupirane u tri različite podzbirke prema vrstama materijala. Prva skupina su tekstilni predmeti (crkveno ruho - paramenta), druga skupina su drveni predmeti (sakralno kiparstvo, crkveni namještaj), a treća su metalni predmeti (križevi, relikvijari, kaleži, monstrance). U toj je skupini i manji broj djela izrađenih od stakla, voska, keramike i kože. Predmeti su datirani od kasnog srednjeg vijeka do danas, a najveći broj pripada baroknom razdoblju.