Odaberite zbirku:

Zbirka zastava i zastavnih vrpci

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: mr. sc. Jelena Borošak Marijanović
Broj predmeta: 699
Vrsta građe: zastave, komunikacijski simboli, ikonografija, heraldika
Teritorij: Hrvatska, Habsburška Monarhija
Vremensko razdoblje: 17. st. - 20. st.
Materijal: tekstil, drvo, metal, pozamanterija, staklena pasta, sintetika, plastika
URL: http://www.hismus.hr/hr/zbirke/izbor-iz-fundusa/zbirka-zastava-i-zastavnih-vrpci/

Zbirka zastava i zastavnih vrpci sadržava tri grupe predmeta izrađenih od tekstila koji su prema namjeni podijeljeni u tri podzbirke: 1. zastave, 2. zastavne vrpce, 3. vrpce / trake s pogrebnih vijenaca. Jezgru zbirke čini 150 primjeraka zastava od kojih su najstarije nastale u 17. st. U zbirci su sabrane: banderijske, vojne, državne, krunidbene, banske i županijske zastave, najstarije hrvatske nacionalne zastave/hrvatske trobojnice iz 1848. g., zastave s elementima državne simbolike te one strukovnih i građanskih udruženja. Najbrojnije su zastupljene vojne zastave Austrijske carske vojske (pukovnijske i konjaničke) koje potječu s područja Vojne krajine te zastave hrvatskih sokolskih društava. U skupinu vojnih spadaju i zastave hrvatsko-ugarskog domobranstva, banderijske zastave hrvatskih velikaša te zastave vojske Kraljevine SHS. Među povijesnim zastavama iz vremena Drugoga svjetskog rata značajne su zastave partizanskih odreda. Tu se osim crvenih zastava s petokrakom zvijezdom ili proleterskim simbolima nalaze i nacionalne trobojnice s crvenom petokrakom i/ ili natpisom. Jedinstvenost zbirke ogleda se u činjenici da je to jedina zbirka u Hrvatskoj, koja čuva najstarije hrvatske trobojnice, primjerice zastave hrvatskih banova, Hrvatske seljačke stranke i najveći broj zastava koje su pripadale hrvatskim sokolskim društvima s područja Hrvatske i Slavonije. Posljednjih godina Zbirka je obogaćena novim primjercima zastava koje su simboli suverene Republike Hrvatske u vojnom i političkom smislu. Od kulturno-povijesnog su značaja zastavne vrpce koje svojim sadržajem predstavljaju autentična svjedočanstva društvenih zbivanja vezanih uz vojnu i političku povijest Hrvatske u sklopu Habsburške Monarhije i Kraljevine SHS/Jugoslavije.