Odaberite zbirku:

Kartografska zbirka

Vrsta zbirke: povijesna
Voditelj: Ivica Nevešćanin
Broj predmeta: 1842
Vrsta građe: zemljopisne karte, planovi gradova, atlasi
Teritorij: Europa
Vremensko razdoblje: 15. st. - 20. st.
Materijal: papir, tekstil
URL: http://www.hismus.hr/hr/zbirke/izbor-iz-fundusa/kartografska-zbirka/

Kartografska zbirka sadržava karte, planove i atlase nastale u razdoblju od 16. st. do suvremenih kartografskih izdanja s kraja 20. st. Glavninu zbirke čine kartografski prikazi hrvatskih zemalja kroz povijest te karte europskih regija i država. U zbirci karte su prvenstveno povijesni izvor, sabirane su zbog svoje dokumentarne vrijednosti, sukladno poslanju nacionalnog povijesnog muzeja. Svjedoče povijest hrvatskih zemalja, političke granice i upravno ustrojstvo, gospodarski i kulturni razvoj u pojedinim razdobljima te povijest ratova koji su stoljećima prijetili i mijenjali granice Hrvatske. U zbirci su zastupljene karte gotovo svih znamenitih europskih kartografa i izdavača 16., 17. i 18. st.: G. Mercatora, G. de Jodea, A. Orteliusa, J.Sambucusa, A. Hirschvogela, J. Bussemachera, J. Janssona, W. Blaeua, H. Hondiusa, J. Vischera, J. Speeda, G. Gastaldija, G. Cantelija, V.M. Coronellija, N. Sansona, M. Seutera, J. B. Homanna, C. Scutza, F. J. J. Reillya i mnogih drugih. U 19. st. najbolje karte hrvatskih zemalja izdaje Vojno-geografski institut u Beču i one su u velikom broju zastupljene u zbirci. U tom se periodu javljaju i prva kartografska izdanja na hrvatskom jeziku, za primjer navodimo „Zemljovid Carevine Austrianske…“ prvu tiskanu kartu na hrvatskom jeziku, koja se čuva u zbirci Hrvatskog povijesnog muzeja. Zbirka se kontinuirano popunjava kako starijim izdanjima tako i kartama suverene Republike Hrvatske.