Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Poslanje muzeja

Hrvatski športski muzej je javna, povijesna, specijalizirana ustanova koja sustavno prikuplja, stručno obrađuje, trajno čuva, pruža na uvid i prigodno izlaže materijalnu baštinu vezanu uz povijest tjelesnog vježbanja i športa u Hrvatskoj. Prikupljaju se podatci o športskim savezima, klubovima, društvima, pojedincima, domaćim i stranim natjecanjima, društvenim događanjima, kao i o objektima i terenima na kojima su se ona odvijala. Muzejska građa se prikuplja darovanjem i otkupima, vrednuje i evidentira po zbirkama. Građa se sastoji od pisanih i tiskanih materijala, fotografija, video zapisa i trodimenzionalnih predmeta. Stručnom obradom stvaraju se registri podataka koji zajedno s građom čine hrvatsku kulturnu baštinu. Muzej je referentna ustanova u hrvatskoj za sustavno proučavanje povijesti športa znanstvenim istraživačima i nastavna baza za studente srodnih područja, mjesto za upoznavanje športskih djela pojedinaca i skupina u posljednjih 150 godina i na nacionalnoj i svjetskoj razini postignutih školskih uspjeha. Ujedno je odgojno-obrazovna baza za djecu i mlade. Muzej surađuje s brojnim muzejima u Hrvatskoj te športskom muzejima u Europi.


Adresa

Ulica i broj / grad: Praška 2/II
10000 Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Tel: 01/4833-483, 4831-379, 4831-381
Fax: 01/4833-483
E-mail:
Url: http://www.sportski-muzej.hr

Otvoreno za posjetitelje

Uvid u građu Muzeja: ponedjeljak - petak 9 - 15 h (uz najavu telefonom ili e-mailom)

Opći podaci

Status: A
Vrsta: specijalizirani muzej - sportski
Djelokrug: državni
Osnivač: država
Godina osnutka: 2003.
Ravnatelj: mr. sc. Đurđica Bojanić

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - knjižnicu (dostupno javnosti na zahtjev; voditelj: Zrinko Grgić)