Odaberite zbirku:

Zbirka grafičkih ploča

Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Vesna Kedmenec Križić
Broj predmeta: 458
Vrsta građe: originalne grafičke ploče
Teritorij: Hrvatska
Vremensko razdoblje: 20. st.
Materijal: drvo, linoleum, cink, bakar
URL: http://kabinet-grafike.hazu.hr/hr/zbirkeGrafPloca.htm

Kabinet grafike u svom fundusu kao posebnu zbirku čuva preko 450 originalnih bakrenih, cinkovih, drvenih i linoleum ploča značajnih umjetnika grafičara dvadesetog stoljeća. Ploče koje se čuvaju u ovoj zbirci izlažu se povremeno kao upotpunjujući i komparativni materijal u predstavljanju grafičkih opusa značajnih hrvatskih umjetnika. U zbirci se nalaze ploče M. Kraljevića, M. Cl. Crnčića, B. Csikosa Sessie, T. Krizmana, A. Krizmanić, B. Šenoe, M. Trepšea, S. Glumca, D. Kokotovića i drugih. Zbirka kalokografskih ploča nukleus je Kalkografije Kabineta grafike osnovane 1997. godine.