Odaberite zbirku:

Zbirka 20. i 21. stoljeća

Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: mr. sc. Slavica Marković
Broj predmeta: 14368
Vrsta građe: grafike i crteži
Teritorij: Hrvatska, europske zemlje
Vremensko razdoblje: početak 20. st. - prvo desetljeće 21. st.
Materijal: papir
URL: http://kabinet-grafike.hazu.hr/hr/zbirkeStoljeca.htm

Moderna i suvremena zbirka grafika i crteža Kabineta grafike najbrojnija je i obuhvaća oko 14 400 jedinica. Grafike rađene u različitim tehnikama te brojni crteži čuvaju se, stručno obrađuju i prezentiraju javnosti na povremenim izložbama predstavljajući različite autorske opuse, tematske dionice ili povijesno-umjetničke periode. Zbirka je od samog početka formiranja Kabineta grafike kao samostalne institucije početkom 50-ih godina bila najbrojnija, jer su je tadašnji osnivači institucije popunjavali radovima živućih umjetnika, čime se sačuvao veći dio grafičkog i/ili crtačkog opusa raznih modernih i suvremenih autora. Pristupajući selektivno odabiru listova koji će činiti zbirku, zbirka je zarana bila ciljano popunjavana umjetničkim listovima visoke kvalitete. Kako se vremenom broj radova suvremene zbirke kvantitativno povećavao dugogodišnjim marljivim sakupljanjem, otkupima i donacijama, zbirka se, od početka objedinjena pod nazivom Zbirka 19. i 20. stoljeća, prije tri godine razdvojila od Zbirke 19. stoljeća te je preimenovana u modernu i suvremenu zbirku. Zadnjih desetljeća narastao je jedinični broj listova suvremenih autora, najčešće dobitnika nagrada na trijenalima grafike ili crteža u organizaciji naše institucije. Najzastupljeniji autori su nacionalni umjetnici čije se grafike i/ili crteži čuvaju u zbirci: M. Kraljević, N. Mašić, R. Valdec, I. Kerdić, M. Cl. Crnčić, M. Rački, V. Becić, Lj. Babić, V. Bukovac, B. Csikos-Sesia, M. Detoni, P. Dobrović, V. Filakovac, R. Frangeš-Mihanović, V. Gecan, M. Trepše, S. Glumac, K. Hegedušić, Ž. Hegedušić, O. Herman, Lj. Ivančić, I. Job, K. Kantoci, A. Krizmanić, I. Kršnjavi, T. Krizman, D. Kokotović, I. Lacković-Croata, I. Lovrenčić, E. Murtić, I. Picelj, O. Postružnik, V. Radauš, Z. Prica, I. Režek, M. Stančić, G. Stupica, Lj. Šestić, B. Šenoa, F. Šimunović, Z. Šulentić, I. Švertasek, K. Tompa, E. Tomašević, F. Vaić, M. Šutej, S. Šohaj, V. Richter, F. Kulmer, te brojni drugi.