Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Adresa

Ulica i broj / grad: Veli Ježenj
52000 Pazin
Županija: Istarska županija
Tel: 052/688-121

Otvoreno za posjetitelje

uz najavu na telefon ili na kućni br. Veli Ježenj 25

Opći podaci

Status: C
Vrsta: stalna muzejska izložba - biografski
Djelokrug: lokalni
Osnivač:
Godina osnutka: 2004.
U sastavu: Muzej grada Pazina
Ravnatelj: {0}

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav